Руйхати

омӯзгорони  кафедраи назария ва таърихи адабиёт.

Ному насаби омӯзгорон
 1 Шамсов Нурмад
 2 Абдураҳимов Бахтиёр
 3 Аъзамова  Малоҳат
 4 Боев Шавкат
 5 Бобоалиева  Зебониссо
 6 Восиева Рухшона
 7 Давлатбеков Лоло 
 8 Раҳмонова  Бунафша
 9 Давлатсаидов Саидмаҳмуд
10 Исрофилниё Шарифмурод
11 Нодирова Мавзуна
12 Олимова Хосият
13 Раҳимова Мушкиниссо
14 Саидов Завқибек
15 Сафарова Наргис
16 Гирдакова Зарангез 
17 Додихудоев Ёдгор
18 Собиров Ҳамза
19 Собирова Санавбар
20 Ширинова Омина

Мудири кафедра                                       н.и.ф., дотсент Шамсов Н.С.