1.   Повести «Ҷамила» асари кист?

2.   Ҳамсари Искандари Мақдунӣ чӣ ном дошт?

3.   «Авесто» бо кадом хат навишта шудааст?

4.   Аввалин маротиба бӯҳрони иқтисодӣ кадом сол ва дар кадом давлат ба вуҷуд омад?

5.   Модари Муҳаммад Хоразмшоҳ чӣ ном дошт?

6.   Фоҷиаи Утрор кадом сол ба вуҷуд омадааст?

7.   Темур дар таърих бо кадом номҳо машҳур аст?

8.   Кадом шоҳи Эрон аз косахонаи сари Муҳаммад Шайбонӣ ҷоми шароб сохт?

9.   Академияи Ганди Шопур дар кадом давлат сохта шуда буд?

10. «Соқинома» асари кадом адиб аст?

11. «Ришнома» асари кист?

12. «Юсуф ва Зулайхо» асари кадом адиб аст?

13. Аввалин Генерал Губернатори Туркистон кӣ буд?

14. Аҳмади Дониш чанд маротиба ба Петербург сафар намудааст?

15. Пойтахти давлати Ҳайтолиён кадом шаҳр аст?

16. Ҳазрати Муҳаммад (с) кадом сол ба дунё омадааст?

17. Қуръон аз чанд сура иборат аст?

18. «Илиада ва Одиссея» асари кист?

19. Аввалин маротиба телефонро кӣ ихтироъ кард?

20. Аввалин селексионер кӣ буд?

21.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» кадом сол қабул  гардид?

21. Шиори Сарбадорон чӣ гуна буд?

22. Аввалин тафсири Қуръон ба қалами кӣ тааллуқ дорад?

23. Кадом сол Соли оби тоза эълон шуда буд?

24. Мафҳуми экология аз тарафи кӣ пешниҳод шудааст?

25. Масофаи замину офтоб?